Gmina Karnice

gmina

0

Sesja nadzwyczajna – Wójt znudzony wołaniem o pomoc swoich wyborców

Taa co już nie marzy...! 18 sierpnia 2013

Sesja została zwołana na prośbę tylko czterech członków Rady Gminy ( Szydlik, Chojnowski, Stawicki, Dąbrowski) jak widać  racjonalnie myślących i nie zgadzających się z absurdalnie wysokimi opłatami za śmieci. Rzecz jasna Rada wniosek odrzuciła. W końcu Radni myślą o wzbogaceniu się Naszym kosztem a nie o ulepszaniu nam życia. Powalający jest też fakt iż na 15… Czytaj dalej »

0

Stowarzyszenie – KRAINA LIWKI

Taa co już nie marzy...! 17 sierpnia 2013

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Karnickiej p.n. „Kraina Liwki” powstało w lipcu 2009 r., choć dokumentacja niezbędna do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym opracowywana była już przez Komitet Założycielski od listopada 2008 r. Zgodnie ze statutem, celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie: kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, dobroczynności oraz integracji i pracy… Czytaj dalej »

0

Ustawa smieciowa

Taa co już nie marzy...! 17 sierpnia 2013

Nr konta do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028 Wypełnianie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) każda gmina zobowiązana jest do wdrożenia nowoczesnego… Czytaj dalej »

4

Rada Gminy – kadencja 2010-2014

Taa co już nie marzy...! 16 sierpnia 2013

1. Andrzej Przeździęk – Przewodniczący Rady Gminy 2. Józef Frankowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 3. Robert Janek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 4. Władysław Bereżański 5. Tomasz Chojnowski 6. Roman Dąbrowski 7. Andrzej Gutowski 8. Marcin Kaliszan 9. Jan Kolanek 10. Bogdan Olejniczak 11. Wiesława Saran 12. Janusz Stawicki 13. Krzysztof Tyrpień 14. Dariusz Mikulski 15…. Czytaj dalej »

0

Wladze gminy

Taa co już nie marzy...! 16 sierpnia 2013

[column col="1/3"] Kontakt: Lech Puzdrowski Wójt Gminy pokój nr 2 tel. 091 38 77 220, fax 091 38 682 19 [/column] [column col="1/3"] Sylwia Jankowska Sekretarz Gminy pokój nr 5 tel. 91 38 77 225 sekretarz@karnice.pl [/column] [column col="1/3"] Maria Błażkowska Skarbnik Gminy pokój nr 3 tel. 91 38 77 222 skarbnik@karnice.pl [/column] Odsłony artykułu:… Czytaj dalej »

0

Warto zobaczyc

Taa co już nie marzy...! 16 sierpnia 2013

Cerkwica: Jedną z najstarszych miejscowości nie tylko Gminy, ale i Pomorza Zachodniego, jest wieś Cerkwica. STUDNIA ŚWIĘTEGO OTTONA: Jak podają źródła naukowe, w 1124-1125 roku Apostoł Pomorza biskup z Bambergu Otton przybył na ten teren z misją ochrzczenia tutejszej ludności. Pozostałością tamtych wydarzeń, stanowiąca również rzeczowe potwierdzenie, jest studnia wykonana z kamienia narzutowego, przy której… Czytaj dalej »

1

Rozwoj…

Taa co już nie marzy...! 16 sierpnia 2013

Gmina Karnice nie posiada na swym obszarze przedsiębiorstw przemysłowych. Duże areałowo państwowe gospodarstwa rolne zostały rozwiązane, wskutek przemian polityczno-gospodarczych lat 90-tych. Pozostałe po nich ziemie zostały przejęte przez Agencję Nieruchomości Rolnych lub wydzierżawione. Gmina jednak nie straciła swojego rolniczego charakteru. Wciąż na jej obszarze dominuje rolnictwo, tylko w większości przypadków nie stanowi już jedynego źródła… Czytaj dalej »

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!

Design&Marketing by WebSEO24.pl